Pomysł na biznes

Jeden z moich kolegów, kierownik bardzo dużego działu w którymś momencie poprosił o półroczny urlop. Wszyscy byliśmy w szoku, kiedy wyszło na jaw co planuje. Wiadomo, ze po upływie dwudziestu sześciu dni urlopu reszta musi być urlopem bezpłatnym.
Razem z żoną zdecydowali się objechać we dwoje Amerykę Południową. Pomysł fajny, ale pół roku podróżowania kosztuje. Jak rozwiązali ten problem? Zaczęli pisać bloga podróżniczego w dwóch językach, po polsku i angielsku jeszcze przed wyjazdem. Na początku pisali o swoich przygotowaniach i kontaktowali się z różnymi firmami, takimi jak biura podróży czy producenci sprzętu turystycznego. Ich projekt już na starcie zainteresował kilka, które zdecydowały się ich wesprzeć.
Później opisywali rzetelnie każdy etap podróży, robili piękne, wyjątkowe zdjęcia. Musze przyznać, że oboje wykazali się talentem pisarskim i czytanie ich bloga było przyjemnością. Na blogu zaczęły pojawiać się reklamy i linki afiliacyjne i wiecie co – po powrocie zdecydowali się poświęcić się swoim pasjom (podróże i blog) i kolega odszedł z firmy. Prowadzą teraz ciekawe, pełne przygód zycie i mogą pracować z każdego miejsca na ziemi.

www.bazadoradcow.pl

Założenie firmy w 2020

Masz już plan na zarabianie pieniędzy i nadszedł czas na wprowadzenie go w życie? Pamiętaj, że jeżeli tylko dorabiasz i twoje miesięczne dochody z prowadzonej działalności nie przekraczają 50% wynagrodzenia minimalnego, to nie musisz rejestrować swojej firmy. W roku 2020 ten limit dla działalności nierejestrowanej to 1300 zł brutto miesięcznie. Jeżeli jednak twoje miesięczne zarobki przekroczą tę kwotę, to powinieneś zarejestrować się jako przedsiębiorca w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – tak zwany CEIDG. Rejestracja pozwoli ci na legalne prowadzenie firmy i wystawianie faktur. Z drugiej strony będziesz miał obowiązek prowadzenia księgowości, odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, podatku dochodowego od osób fizycznych, a także – w zależności od profilu firmy i wielkości zarobków – odprowadzania podatku od towarów i usług.
Wszystkie te obowiązki publicznoprawne możesz wykonywać sam lub wybrać biuro rachunkowe, które będzie to robiło za ciebie za zwykle niewielkie pieniądze. W gąszczu przepisów ubezpieczeniowych i podatkowych zlecenie prowadzenia księgowości komuś innemu może okazać się najlepszym wyjściem. W ten sposób zaoszczędzisz czas na papierkowej robocie, ale też unikniesz odpowiedzialności w przypadku nieprawidłowości wykrytej przez kontrolę podatkową. Księgowy pomoże ci w doborze formy opodatkowania oraz pilnowaniu ile podatków i składek, kiedy i komu powinieneś zapłacić. Wybór dobrego biura rachunkowego to komfort na który cię stać!

www.bazadoradcow.pl

E-księgowość

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą niewielkie firmy zwykle decydują się na samodzielne prowadzenie księgowości. Nie tylko daje im to większą wiedzę na temat swojej firmy, ale także mogą oni nieco zaoszczędzić. Dobrym rozwiązaniem dla nich może okazać się e-księgowość.
Czym jest e-księgowość?
Jako e-księgowość należy rozumieć zestaw narzędzi, które są niezbędne przedsiębiorcy do prowadzenia własnego biznesu. Zebrane są one w formie spójnej całości i udostępnione przez przeglądarkę. Przedsiębiorca płaci abonament za owe oprogramowanie i może również liczyć na wsparcie specjalistów z różnych dziedzin — księgowości, podatków, prawa pracy bądź ubezpieczeń.
Czy e-księgowość jest dla wszystkich?
Należy sobie zdawać sprawę, że e-księgowość nie jest przeznaczona dla wszystkich przedsiębiorstw. Przeznaczona jest dla podmiotów, u których występują szablonowe, nieskomplikowane czynności gospodarcze. Mogą z niej skorzystać mikro— oraz małe firmy, szczególnie te, które swoją księgowość prowadzą w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub w oparciu o Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów.
Na co może liczyć przedsiębiorca w ramach e-księgowości?
Największe serwisy, które oferują tego typu usługi, oferują swoim użytkownikom:
● system magazynowy,
● program do faktur,
● środki trwałe,
● księgowość do VAT i PIT,
● CRM,
● moduły Kasa/Bank
● analizy,
● kadry i płace.
Oferują one również liczne integracje z różnego rodzaju aplikacjami zewnętrznymi, które są przydatne przedsiębiorcom:
● Google Calendar,
● platformy e-commerce,
● systemy samodzielnej windykacji,
● bankowość online.
Jakie są zalety e-księgowości?
Wśród największych zalet e-księgowości należy wymienić aktualizację przez wydawcę oprogramowania zgodnie ze wszystkimi zmianami w prawie. Dzięki temu przedsiębiorca nie musi pilnie śledzić wszelkich zmian w prawie i dostosowywać do nich za dodatkowe pieniądze obsługiwanych przez niego programów.
Równie istotną zaletą jest bezpieczeństwo danych przechowywanych w chmurze. Profesjonalne serwisy korzystają z najwyższej klasy usług hostingowych, a także muszą mieć wdrożoną politykę bezpieczeństwa przetwarzanych danych. Narzuca ona na wydawcę oprogramowania takie obowiązki jak: odpowiednie rozmieszczenie danych na serwerach, tworzenie oraz przechowywanie kopii zapasowych w wielu niezależnych lokalizacjach, szyfrowanie danych oraz wiele innych czynności, które służą poprawie bezpieczeństwa przechowywanych danych.
E-księgowość jest również o wiele tańsza niż zatrudnienie księgowej. Zwykle przedsiębiorca musi płacić opłatę abonamentową, która jest o wiele niższa niż miesięczne wynagrodzenie pracownika. Kwota abonamentu wynosi średnio 33 złote na miesiąc, natomiast w przypadku zatrudnienia księgowej przedsiębiorca musi liczyć się z wydatkiem rzędu nawet 4 500 złotych miesięcznie. Rozliczanie przez biuro rachunkowe również wypada drożej, ponieważ w tym wypadku należy liczyć się z wydatkiem rzędu 150 złotych na miesiąc.

www.bazadoradcow.pl

Podatki w Polsce

Podobnie jak w większości krajów Europy, opodatkowanie w Polsce zaczęło kształtować się od 1991 roku jako odnowiona struktura. Stawka podatku dla podmiotu gospodarczego jest obliczana w skali progresywnej. Są też przewidziane prawem ulgi podatkowe dla firm.

Korzystne położenie geograficzne stały się głównymi czynnikami decydującymi przy wyborze przez inwestorów zagranicznych terytorium dla obiecujących inwestycji kapitałowych. Inwestycje kapitałowe w Polsce realizowane są również przez Unię Europejską. Obraz rozwoju państwa polskiego nie jest jednak pozbawiony wad politycznych i błędów gospodarczych.

Czy cudzoziemcy muszą płacić podatki w Polsce?
Każda osoba, niezależnie od obywatelstwa, która ma w Polsce interesy osobiste i gospodarcze i która przebywa w Polsce dłużej niż 183 dni w roku automatycznie staje się rezydentem podatkowym i jest zobowiązana do płacenia podatków w Polsce.

Główne podatki w Polsce:
Podatek dochodowy od osób fizycznych; podatek od osób prawnych; podatek od czynności cywilnoprawnych; podatek od spadków i darowizn; podatek rolny; podatek leśny; podatek od nieruchomości; podatek od transportowy; podatek morski; podatek wydobywczy.

Spośród wymienionych podatek od pojazdów, nieruchomości, rolnych i leśnych są obciążeniami lokalnymi.

Do podatków pośrednich, stanowiących substancje innych dóbr zaliczamy: akcyzę; podatek od gier.

Poza tym gminy mogą wprowadzać własne podatki np.: opłaty targowe, klimatyczne, podatek reklamy od psów, itp.

Podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce płacony jest solidarnie przez wszystkich mieszkańców i rezydentów. Przy obliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych stosuje się skalę progresywną. Roczny dochód bez opodatkowania nie bierze udziału w rozliczeniach.
Dochody z zysków kapitałowych takich jak dywidendy, sprzedaż papierów wartościowych są również opodatkowane.

www.bazadoradcow.pl

Założenie sklepu internetowego

Jeśli masz własny sklep i naprawdę sprzedajesz produkty wysokiej jakości, powinieneś rozważyć internetowy model biznesowy, ponieważ może to być jedyna opcja, aby odnieść sukces. Sklepy internetowe działają nie tylko dla pieniędzy, ale także dla umysłu. Dzięki temu medium możesz wreszcie poczuć się jak w interakcji z klientem.

Generuj ruch

Jedną z bardzo ważnych rzeczy w Twojej firmie online jest generowanie większego ruchu. Możesz znaleźć wiele bardzo opłacalnych sposobów na zrobienie tego, o czym będziemy tutaj dyskutować. Omówiliśmy już pomysł korzystania z reklam, ponieważ wiemy już, że reklamy odnoszą duże sukcesy.

Większość małych firm nie ma zasobów ani budżetu na zatrudnienie wykonawcy IT. Zamiast tego wolą polegać na własnych witrynach, blogach i usługach internetowych, aby angażować klientów i generować potencjalnych klientów. Jeśli firma nie może sobie pozwolić na korzystanie z własnego działu IT, warto rozważyć outsourcing infrastruktury, która ją napędza.

Małe firmy nie tylko częściej korzystają z usług online, ale częściej korzystają z bezpłatnych opcji. Usługi online oferują więcej opcji, ale także dają większą kontrolę swoim klientom.

www.bazadoradcow.pl

Powołanie zarządu spółki przed rejestracją

Strona formalna

Zarząd należy powołać już w chwili, gdy mająca powstać spółka z o.o. znajduje się na etapie funkcjonowania jako spółka z o.o. w organizacji. Nie ma możliwości modyfikowania tego obowiązku przy pomocy umowy osób zakładających spółkę. Skład osobowy tego pierwszego zarządu można wyszczególnić albo w samej umowie spółki, nadającej jej wraz z unormowaniami kodeksowymi (zarówno o charakterze ius cogens jak i dyspozytywnymi oraz semidyspozytywnymi) albo w dołączonym do zgłoszenia rejestracyjnego dowodzie ustanowienia zarządu z wyliczeniem osób wchodzących w jego skład. Braki w tym zakresie, podlegają uzupełnieniu po uprzednim wezwaniu przez sąd rejestrowy. Skutkiem braku uzupełnienia zgłoszenia jest odmowa rejestracji spółki.

Verba legis

Można wskazać kilka argumentów przemawiających za potrzebą powołania pierwszego zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jeszcze przed jej rejestracją w KRS.

Pierwszy z nich opiera się na wnioskowaniu z wyraźnej regulacji prawnej art. 164 par. 1 k.s.h. Zgodnie z nią to właśnie zarząd ma obowiązek zgłoszenia zawiązania nowej spółki do rejestru. Oczywistym zatem wnioskiem jest, że ten, kto ma dokonać zgłoszenia musi uprzednio realnie istnieć (w sensie prawnie relewantnym).
Kolejny argument również jest wywiedziony wprost z treści kodeksu. Artykuł 167 w paragrafie 3 wprowadza wymóg dołączenia do zgłoszenia spółki do KRS wzorów podpisów członków zarządu. Wzory owe mają być albo złożone wobec sądu albo poświadczone przez notariusza. Obok tego par. 2 tegoż artykułu kodeksu wymaga złożenia podpisanej przez wszystkich członków zarządu listy wspólników nowo zawiązanej spółki z o.o.
Artykuł 167 k.s.h. statuuje również wymóg złożenia przed rejestracją nowej spółki oświadczenia wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego są w całości wniesione przez wszystkich wspólników. Ponadto, zgodnie z art. 39 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i art. 166 par. 1 pkt. 5 kodeksu sam wpis do rejestru dokonany przez sąd winien zawierać imiona i nazwiska członków zarządu nowej spółki.

Verba legis

Można wskazać kilka argumentów przemawiających za potrzebą powołania pierwszego zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jeszcze przed jej rejestracją w KRS.

Pierwszy z nich opiera się na wnioskowaniu z wyraźnej regulacji prawnej art. 164 par. 1 k.s.h. Zgodnie z nią to właśnie zarząd ma obowiązek zgłoszenia zawiązania nowej spółki do rejestru. Oczywistym zatem wnioskiem jest, że ten, kto ma dokonać zgłoszenia musi uprzednio realnie istnieć (w sensie prawnie relewantnym).
Kolejny argument również jest wywiedziony wprost z treści kodeksu. Artykuł 167 w paragrafie 3 wprowadza wymóg dołączenia do zgłoszenia spółki do KRS wzorów podpisów członków zarządu. Wzory owe mają być albo złożone wobec sądu albo poświadczone przez notariusza. Obok tego par. 2 tegoż artykułu kodeksu wymaga złożenia podpisanej przez wszystkich członków zarządu listy wspólników nowo zawiązanej spółki z o.o.
Artykuł 167 k.s.h. statuuje również wymóg złożenia przed rejestracją nowej spółki oświadczenia wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego są w całości wniesione przez wszystkich wspólników. Ponadto, zgodnie z art. 39 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i art. 166 par. 1 pkt. 5 kodeksu sam wpis do rejestru dokonany przez sąd winien zawierać imiona i nazwiska członków zarządu nowej spółki.

Działalność 1-osobowa czy spółka z o.o. – co wybrać

Outsourcing podatkowy

Tego, czym jest outsourcing, nie warto nawet tłumaczyć. Tego typu usługi na dobre zadomowiły się w polskiej przestrzeni gospodarczej. Usługi outsourcingowe świadczone są również w obszarze księgowo-podatkowym. Czy warto jest z nich korzystać? Odpowiedź brzmi „TAK”, należy jednak jasno powiedzieć dlaczego.

Mniejsze koszty pracownicze

Korzystając z usług firmy księgowej, płacimy jej za usługę. Jeśli zdecydowalibyśmy się na zatrudnienie księgowego na etacie, powinniśmy pamiętać, że księgowy z dyplomem zażąda odpowiednio wysokiej stawki, a dodatkowo będziemy musieli pokryć inne koszty. Do tych kosztów nalezą składki ubezpieczeniowe oraz pośrednio urlopy i zwolnienia lekarskie.

Kontrola nad wszelkimi finansowymi sprawami firmy

Wraz z rozwojem firmy oraz zwiększaniem się obszaru, w jakim działa, ilość księgowych formalności, jakie musimy mieć dopilnowane, będzie wzrastać w tempie logarytmicznym. Dodatkowo wszystkie muszą być na bieżąco spisywane w księgach rachunkowych, które czarno na białym pokażą w przypadku kontroli naszą przejrzystość finansową. Wszystkie przychody oraz rozchody muszą być księgowane. Dodatkowo zewnętrzna firma, będzie w stanie wstępnie kategoryzować je pod kątem przyszłego rozliczenia podatkowego jako te, które mogą być na przykład odliczane od dochodu. O odpowiedzialności za rozliczenie podatku zrzuconej na podmiot zewnętrzny nie trzeba nawet wspominać.

Optymalizacja podatkowa


Możliwość optymalizacji podatkowej oraz sporządzanie planów podatkowych jest to jedna z największych zalet, jakie wnoszą ze sobą zewnętrzne firmy księgowe. Optymalizacja taka może zaoszczędzić dla nas sporo pieniędzy. Teren ten jest jednak podobny nieco do pola minowego. Tylko fachowcy są w stanie tak zoptymalizować nasze podatki, aby było to w stu procentach legalne i w ramach obowiązujących przepisów.

Jan napisać biznesplan?

Najważniejszym krokiem do założenia dobrze prosperującego biznesu jest plan działania. Bez odpowiednio przygotowanego biznesplanu prawidłowy rozwój działalności może okazać się porażką.

Biznesplan zawiera szczegółowy opis produktów lub usług, które dana firma będzie wytwarzała, a także analizę możliwości rynkowych oraz środków. Jest to nic innego jak opis krok po kroku tworzenia działalności przez przyszłego przedsiębiorcę. Nie ma wzoru prawidłowego biznesplanu, dlatego osoba, która go sporządza, musi sama go stworzyć. Dlatego też na początek warto zacząć od streszczenia przedsięwzięcia, czyli powinny znajdować się tam informacje takie jak krótki opis produktów, wysokość i przeznaczenie potrzebnych środków, cel opracowania biznesplanu, opis usług i rynku zbytu, doświadczenie i umiejętności kierownictwa, główne dane finansowe. Następnie charakteryzując przedsiębiorstwo, trzeba uwzględnić informacje typu nazwa firmy, przedmiot działalności, dane teleadresowe, życiorys właściciela, cel przedsiębiorstwa, wykaz posiadanych zasobów oraz otrzymanych nagród czy certyfikatów. Opisując produkt lub usługę, trzeba określić cenę i dystrybucję, między innymi chodzi o koszt wytworzenia, rabaty, cena u konkurencji, formy płatności, partnerzy handlowi i tym podobne. Biznesplan musi zawierać informację o kadrze pracowniczej i zarządzającej, w tym jasno określone kwalifikacje. Najwięcej trudności przynosi charakteryzacja rynku i konkurencji, należy poddać analizie wszelkie mocne i słabe strony firmy oraz ewentualne zagrożenia, które mogą wyniknąć podczas prowadzenia działalności. Strategia marketingowa musi zawierać sposoby promocji i reklamy produktu lub usługi, warto również zrobić profil potencjalnego klienta. Wszystko to musi mieć uzasadnienie i konkretne argumenty. Najważniejszą rzeczą w biznesplanie jest analiza finansowa, powinna zawierać bilans, rachunek zysków i strat, a także przepływów środków pieniężnych. Pisząc biznesplan, warto opierać się na wiarygodnych danych, ponieważ efektem może być odmowa finansowania.

www.bazadoradcow.pl

Jak zawiesić działalność gospodarczą

Prowadzenie działalności gospodarczej wcale nie należy do łatwych zadań, często przychodzą nieoczekiwane komplikujące życie sytuacje. Przez które nie potrafimy dalej prowadzić firmy. Dlatego też w przypadku gdy przedsiębiorca zaczyna mieć kłopoty, warto skorzystać z zawieszenia działalności gospodarczej. Wniosek można złożyć listownie, elektronicznie lub podczas wizyty w urzędzie miasta, lub gminy. W momencie przyjęcia pisma o zawieszenie firmy, przedsiębiorcy przysługuje: wynajmowanie lokalu gdzie była prowadzona działalność, przyjmowanie i regulowanie należności, które były naliczone przed datą zawieszenia, uczestnictwo w postępowaniach sądowych lub administracyjnych, odwołanie lub powołanie nowego zarządcy sukcesyjnego, zbyt środków trwałych i wyposażenia. Zanim jednak to nastąpi, we wniosku należy podać, datę rozpoczęcia zawieszenia działalności gospodarczej, określić okres zawieszenia, czyli na czas określony lub bezterminowo. Zawieszenie działalności gospodarczej jest bezpłatne, a czeka się na nią jeden dzień roboczy od daty złożenia pisma. Czynność ta jest najlepszym rozwiązaniem w przypadku problemów firmy, tuż po zakończeniu zawieszenia firma wraca do rejestru działalności automatycznie nie potrzeba do tego żadnych wniosków.

www.bazadoradcow.pl

Jak znaleźć dobre biuro rachunkowe?

Przede wszystkim należy sprawdzić, czy biuro ma wykupione obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Jest to wprawdzie wymóg, ale nadal zdarzają się biura, które tego wymogu nie dopełniają. Warto też wiedzieć, że biura rachunkowe zrzeszone w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce są zobligowane do udziału w szkoleniach po każdej zmianie przepisów. Zawód księgowego uległ deregulacji w 2014 r. mimo to warto sprawdzić jakie wykształcenie posiada właściciel biura. Gdy już wybierzesz swoich faworytów zanim podejmiesz ostateczną decyzję upewnij się, że sprawy Twojej firmy poprowadzi kompetentna i doświadczona osoba. Nie bój się zadawać pytania i jeśli jest taka potrzeba prosić o okazanie stosownych dokumentów lub certyfikatów. Zapoznaj się też bardzo dokładnie z treścią umowy, którą zamierzasz podpisać z wybranym biurem rachunkowym. Pamiętaj, że jeśli w umowie nie będzie uwzględnione np. doradztwo podatkowe to taka usługa będzie dodatkowo płatna. Często biura rachunkowe zastrzegają sobie terminy, w których masz obowiązek dostarczenia dokumentów niezbędnych np. do prawidłowego naliczenia podatku. Przekroczenie tych terminów również będzie skutkować dodatkowymi kosztami dla Twojej firmy.
I najważniejsze, pamiętaj o tym, że to przedsiębiorca jest stroną występującą przed organem podatkowym. To Ty, nie księgowa odpowiadasz przed Urzędem Skarbowym za prawidłowe naliczenie podatków. Dlatego wybierając biuro rachunkowe zrezygnuj z kryterium cenowego na rzecz kryteriów jakościowych. Taniej wcale nie znaczy lepiej, a w przypadku usług rachunkowych może być to naprawdę pozorna oszczędność.

Jak znaleźć dobre biuro rachunkowe podpowie BazaDoradcow.pl