Podatki w Polsce

Podobnie jak w większości krajów Europy, opodatkowanie w Polsce zaczęło kształtować się od 1991 roku jako odnowiona struktura. Stawka podatku dla podmiotu gospodarczego jest obliczana w skali progresywnej. Są też przewidziane prawem ulgi podatkowe dla firm.

Korzystne położenie geograficzne stały się głównymi czynnikami decydującymi przy wyborze przez inwestorów zagranicznych terytorium dla obiecujących inwestycji kapitałowych. Inwestycje kapitałowe w Polsce realizowane są również przez Unię Europejską. Obraz rozwoju państwa polskiego nie jest jednak pozbawiony wad politycznych i błędów gospodarczych.

Czy cudzoziemcy muszą płacić podatki w Polsce?
Każda osoba, niezależnie od obywatelstwa, która ma w Polsce interesy osobiste i gospodarcze i która przebywa w Polsce dłużej niż 183 dni w roku automatycznie staje się rezydentem podatkowym i jest zobowiązana do płacenia podatków w Polsce.

Główne podatki w Polsce:
Podatek dochodowy od osób fizycznych; podatek od osób prawnych; podatek od czynności cywilnoprawnych; podatek od spadków i darowizn; podatek rolny; podatek leśny; podatek od nieruchomości; podatek od transportowy; podatek morski; podatek wydobywczy.

Spośród wymienionych podatek od pojazdów, nieruchomości, rolnych i leśnych są obciążeniami lokalnymi.

Do podatków pośrednich, stanowiących substancje innych dóbr zaliczamy: akcyzę; podatek od gier.

Poza tym gminy mogą wprowadzać własne podatki np.: opłaty targowe, klimatyczne, podatek reklamy od psów, itp.

Podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce płacony jest solidarnie przez wszystkich mieszkańców i rezydentów. Przy obliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych stosuje się skalę progresywną. Roczny dochód bez opodatkowania nie bierze udziału w rozliczeniach.
Dochody z zysków kapitałowych takich jak dywidendy, sprzedaż papierów wartościowych są również opodatkowane.

www.bazadoradcow.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *