Zmiany w Jednolitym Pliku Kontrolnym od 01.10.2020r.

Zmiany w przepisach dotyczą wszystkich podmiotów zarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT, którzy do mają obowiązek składać deklarację VAT-7 bądź VAT-7K oraz jednolity plik kontrolny czyli dwa odrębne dokumenty.

Od 01.10.2020r. każdy przedsiębiorca będzie miał obowiązek przekazać w formie elektronicznej do odpowiedniego Urzędu Skarbowego JPK_VAT, który zawierać będzie część deklaracyjną i ewidencyjną. Dokument ten zastąpi dotychczasową deklaracje VAT-7 lub VAT-7K oraz dotychczasowy JPK jednym dokumentem.

Za okresy od 01.10.2020r. przedsiębiorcy nie będą mieli możliwości składnia deklaracji VAT-7, VAT-7K w inny sposób niż tylko poprzez JPK_VAT.

JPK_VAT będzie zawierać:

informacje o zakupach i sprzedaży, która wynika z ewidencji VAT za dany okres.
Pozycje z obecnie obowiązującej deklaracji VAT-7, VAT-7K.
Dodatkowe dane niezbędne do poprawnego rozliczenia.

Nowa deklaracja będzie składana wyłącznie w wersji elektronicznej do dnia 25 miesiąca za miesiąc poprzedni. Na przykład deklarację za październik 2020 r. należy sporządzić i wysłać do 25.11.2020. , chyba że 25 jest dniem ustawowo wolnym od pracy bądź sobotą, wtedy deklarację należy wysłać do pierwszego dnia roboczego.

Przedsiębiorcy, w szczególności podmioty jednoosobowych działalności gospodarczej często sami prowadzą księgowość swojej mikro firmy, aby obniżać koszty działalności. W takim wypadku, warto skorzystać z darmowej aplikacji udostępnionej na portalu podatki.gov.pl za pomocą której można wysyłać JPK jak również będzie można wysyłać JPK_VAT.

Źródło:

www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/

www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/faq-jpk-vat-z-deklaracja/

www.podatki.gov.pl/komunikaty-techniczne/nowa-wersja-aplikacji-e-mikrofirma/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *