Jakie są podatki w Polsce?

„Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki” – tak pisał jeden z ojców-założycieli Stanów Zjednoczonych Benjamin Franklin. Ten cytat można zaliczyć do grona tych, które nigdy się nie starzeją, bo chyba każdy z nas odczuł działanie systemu podatkowego. Polska, jak większość krajów świata, posiada rozbudowany schemat pobierania pieniędzy. Z jakich dziedzin czerpie się te środki oraz ile jest tych podatków?

PO CO W OGÓLE SĄ PODATKI?
Mówiąc wprost, podatek to przymusowy wkład pieniężny w działanie państwa. Stanowi on filar finansów danego kraju, dzięki którym utrzymuje się instytucje publiczne, np. szkoły, szpitale czy placówki kulturalne.

ILOŚĆ OBOWIĄZUJĄCYCH PODATKÓW W POLSCE
Obecnie pobiera się 14 rodzajów podatków. Można je rozróżnić na pośrednie i bezpośrednie, z czego zdecydowaną większość stanowią te drugie.

RODZAJE PODATKÓW

Pośrednie:
1. VAT – podatek od towarów i usług.
2. podatek akcyzowy – obejmuje wyroby energetyczne, energię elektryczną, wyroby tytoniowe oraz napoje alkoholowe.
3. podatek od gier – obejmuje działalność i nagrody z gier hazardowych.

Bezpośrednie:
1. PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych.
2. CIT – podatek dochodowy od osób prawnych.
3. podatek od spadków i darowizn.
4. podatek od czynności cywilnoprawnych.
5. podatek rolny.
6. podatek leśny.
7. podatek od nieruchomości.
8. podatek od środków transportowych.
9. podatek tonażowy.
10. podatek od wydobycia niektórych kopalin.
11. podatek od produkcji okrętowej.

Opłat podatków dokonuje się na mikrorachunek podatkowy

Pomagamy w rozliczeniach podatków

www.e-pok.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *