Jan napisać biznesplan?

Najważniejszym krokiem do założenia dobrze prosperującego biznesu jest plan działania. Bez odpowiednio przygotowanego biznesplanu prawidłowy rozwój działalności może okazać się porażką.

Biznesplan zawiera szczegółowy opis produktów lub usług, które dana firma będzie wytwarzała, a także analizę możliwości rynkowych oraz środków. Jest to nic innego jak opis krok po kroku tworzenia działalności przez przyszłego przedsiębiorcę. Nie ma wzoru prawidłowego biznesplanu, dlatego osoba, która go sporządza, musi sama go stworzyć. Dlatego też na początek warto zacząć od streszczenia przedsięwzięcia, czyli powinny znajdować się tam informacje takie jak krótki opis produktów, wysokość i przeznaczenie potrzebnych środków, cel opracowania biznesplanu, opis usług i rynku zbytu, doświadczenie i umiejętności kierownictwa, główne dane finansowe. Następnie charakteryzując przedsiębiorstwo, trzeba uwzględnić informacje typu nazwa firmy, przedmiot działalności, dane teleadresowe, życiorys właściciela, cel przedsiębiorstwa, wykaz posiadanych zasobów oraz otrzymanych nagród czy certyfikatów. Opisując produkt lub usługę, trzeba określić cenę i dystrybucję, między innymi chodzi o koszt wytworzenia, rabaty, cena u konkurencji, formy płatności, partnerzy handlowi i tym podobne. Biznesplan musi zawierać informację o kadrze pracowniczej i zarządzającej, w tym jasno określone kwalifikacje. Najwięcej trudności przynosi charakteryzacja rynku i konkurencji, należy poddać analizie wszelkie mocne i słabe strony firmy oraz ewentualne zagrożenia, które mogą wyniknąć podczas prowadzenia działalności. Strategia marketingowa musi zawierać sposoby promocji i reklamy produktu lub usługi, warto również zrobić profil potencjalnego klienta. Wszystko to musi mieć uzasadnienie i konkretne argumenty. Najważniejszą rzeczą w biznesplanie jest analiza finansowa, powinna zawierać bilans, rachunek zysków i strat, a także przepływów środków pieniężnych. Pisząc biznesplan, warto opierać się na wiarygodnych danych, ponieważ efektem może być odmowa finansowania.

www.bazadoradcow.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *